جهش‌های ویروس کرونا پیش از شیوع؛ بریتانیا پیشتاز ردیابی سویه‌های جدید

جهش‌های ویروس کرونا پیش از شیوع؛ بریتانیا پیشتاز ردیابی سویه‌های جدید

یکی از راه‌های ردیابی جهش‌های جدید ویروس کرونا پیش از گسترش آنها، بررسی ژن‌های موجود از میلیون‌ها نمونه‌ای است که از مردم گرفته شده‌اند. این پژوهش که بریتانیا پیشگام آن است، در انستیتوی "سنگر" نزدیک شهر کمبریج صورت می‌گیرد.

ریچارد وسکات، خبرنگار علمی بی‌بی‌سی، گزارش می‌دهد.