پروژه بزرگ نظارت بر اعماق اقیانوس‌ها

پروژه بزرگ نظارت بر اعماق اقیانوس‌ها

دولت بریتانیا از پروژه‌ای برای حفاظت از زندگی آبزیان حمایت می‌کند که هدفش ثبت اطلاعات با فرستادن دوربین های زیرآبی است. گفته شده این پروژه گسترده‌ترین برنامه نظارت بر اقیانوس‌هاست و دریای کارائیب، اقیانوس اطلس جنوبی، اقیانوس هند، اقیانوس آرام و اقیانوس منجمد جنوبی را در بر می‌گیرد. این پروژه به دانشمندان کمک می‌کند تا محیط دریایی و چگونگی حفاظت از آن را بهتر درک کنند.