کرونا و نور؛ در ستایش تاریکی مطلق

کرونا و نور؛ در ستایش تاریکی مطلق

یکی از فواید غیرمنتظره قرنطینه (محدودیتهای) در دوران کرونا، مناظر خیره کننده آسمان در شب بوده است. یک پژوهش جدید دلیل آن را کاهش چشمگیر آلودگی نوری توصیف کرده است. چنین کاهشی می‌تواند بر سلامت بشر و حیات وحش تأثیرگذار باشد.

جاستین رولات، خبرنگار محیط زیست بی‌بی‌سی، گزارش می‌دهد.