BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 بهداشت 
روغن ماهی
به بيماران سرطان
کمک می کند
 فضا 
حمايت رئيس
آژانس فضايی اروپا
از ناسامريخ
'هرگز مثل
زمين نبوده است'

اوج گرمای زمين


اوج گرمای زمين

پيدايش ويروسهای تازه در اينترنت
<br>
<br>


پيدايش ويروسهای تازه در اينترنت

 
:خبرهای روز
 
مايکروسافت 'گپستان ها' را مسدود می کند

پوسته يخی قطب شمال دو نيم شد

فضاپيمای گاليله نابود شد

عينک های دوربين دار برای عکس های فوری

خطر انقراض شير رو به افزايش است

وحشت در آمريکا: ايزابل نزديک می شود

بررسی آثار اجتماعی ايدز در آفريقا

حالت خواب راز شخصيت انسان را برملا می کند

آمادگی چين برای اعزام فضانورد

ارقام يونانی ريشه مصری دارد

مرکز مطالعات ايدز در کابل

ورزش از سرطان سينه جلوگيری می کند

کمبود شديد منابع مالی مناطق حفاظت شده

هابل آناتومی کهکشانی را مطالعه می کند

'پدر بمب هيدروژنی' درگذشت

 
صفحه نخست > دانش و فن 

گرينويچ 12:42 - 16/09/2003
 
ارقام يونانی ريشه مصری دارد

يونانی ها در دوره باستان برای نمايش ارقام از حروف و نمادهای جانبی استفاده می کردند
يونانی ها در دوره باستان برای نمايش ارقام از حروف و نمادهای جانبی استفاده می کردند
 
پل رينکان خبرنگار علمی بی بی سی

نوآوری و خلاقيت دانشمندان علوم نجوم، فيزيک و رياضی يونان باستان همواره مايه شگفتی و تحسين بوده است، با اين حال به نظر می رسد آنها سيستم شمارش خود را، که مبنای بسياری از محاسبات بديع متفکران يونانی بود، از خارج وارد کرده باشند.

تحقيقات تازه حاکی از آن است که يونانی ها سيستم معروف به "ارقام الفبايی" خود را از مصری ها وام گرفته و برخلاف باورهای ديرينه خود خالق آن نبوده اند.


" رونق بازرگانی ميان يونان و مصر پس از سال 600 پيش از ميلاد مسيح، باعث شد يونانی ها اين سيستم را اتخاذ کنند"
دکتر کريستوماليس
دانشمندان يونانی، از جمله ارشميدس (رياضيدان و فيزيکدان)، ارسطو (فيلسوف و بنيانگذار بسياری از علوم نوين) و همچنين اقليدس، ارقام الفبايی يونانی را بر ساير سيستم ها ترجيح می دادند و از آن استفاده می کردند.


رونق بازرگانی

دکتر استفان کريسوماليس از دانشگاه مک گيل کانادا، ضمن تحليل و مقايسه ارقام الفبايی يونانی و ارقام مصری، که از اواخر قرن هشتم قبل از ميلاد تا سال 450 ميلادی در مصر رايج بود، به شباهت های خيره کننده ای ميان ها آنها پی برده است.

هر دو سيستم در هر "پايه" از 9 علامت استفاده می کنند. پس ارقام يکان از يک تا نه شمرده می شود و ارقام دهگان از 10 تا 90 و الی آخر. همچنين هر دو سيستم فاقد رقم صفر هستند.

ارقام الفبايی از اواخر قرن چهارم پيش از ميلاد بار ديگر در جهان يونانی زبان عموميت يافت
دکتر کريستوماليس می گويد گمان می کند که رونق بازرگانی ميان يونان و مصر پس از سال 600 پيش از ميلاد، به اتخاذ اين سيستم از سوی يونانی ها منجر شده باشد.

به گفته وی احتمال دارد بازرگانان يونانی سيستم شمارش مصری ها را در آن کشور ديده و آن برای مقاصد خود به کار گرفته باشند.

وی به بی بی سی گفت: "می دانيم که ميان يونانی ها و مصری ها در آن دوره ارتباط های بسيار گسترده ای وجود داشته است."

از قديم تصور می شد که اين سيستم توسط يونانی های غرب آسيای صغير، همان ترکيه امروز، خلق شده باشد.

در فاصله سال های 475 تا 325 پيش از ميلاد مسيح، ارقام الفبايی از دور خارج شد و سيستم ديگری که به "آکروفونيک" معروف است جای آن را گرفت.

با اين حال ارقام الفبايی از اواخر قرن چهارم پيش از ميلاد بار ديگر در جهان يونانی زبان عموميت يافت.

اين سيستم تا زمان سقوط امپراطوری بيزانس در قرن پانزدهم مورد استفاده بود.

اين تحقيقات قرار است در نشريه "آنتی کوئيتی" منتشر شود.
 
    صفحه نخست
    ايران
    خبرهای منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما