پیروزی حقوقی برای سرخپوستان آمازون

سرخپوستان ناحیه پس از حکم دیوان عالی مشغول پایکوبی
توضیح تصویر،

سرخپوستان ناحیه پس از حکم دیوان عالی شادمانی کردند

دیوان عالی برزیل طی حکمی تلاش گروه های محروم بومی برای در اختیار گرفتن کنترل زمین های خود را تقویت کرده است.

قضات دیوان عالی به حفظ یک منطقه اختصاصی سرخپوستان در ایالت شمالی رورایما به عنوان یک سرزمین واحد و یکپارچه رای دادند.

این بدان معنی است که گروه کوچکی از زارعانی که از جای دیگر می آیند اما در این منطقه برنج می کارند اکنون باید آنجا را ترک کنند.

رئیس دیوان عالی همچنین دولت را متهم کرد که از رسیدگی به نیازهای سرخپوستان منطقه غفلت می کند.

این منطقه اختصاصی به نام "راپوسا سرا دو سول" به مساحت بیش از یک میلیون و 700 هزار هکتار در کنار مرز ونزوئلا محل زندگی حدود 20 هزار سرخپوست منطقه آمازون است.

رهبران بومی منطقه از آن بیم داشتند که اگر حکم به ضرر آنها صادر شود، زمین داران و شرکت های چوب برای هجوم آوردن به منطقه بهانه تازه ای پیدا کنند.

تصمیم روز پنجشنبه مؤید حکمی است که لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل، در سال 2005 صادر کرده بود دایر براینکه این منطقه برای استفاده سرخپوستان بومی اختصاص خواهد یافت.

گیلمار مِندس، رئیس دادگاه، گفت که این حکم باید بدعتی برای حقوق سرخپوستان در مورد زمین های بومی باشد.

وی همچنین از آنچه بی توجهی دولت به جامعه بومیان خواند انتقاد کرد.

وی گفت که دولت به جز اختصاصی کردن ناحیه ای که سرخپوستان در آن زندگی می کنند، جمعیت بومی را به حال خود رها کرده است.

گری دافی خبرنگار بی بی سی در برزیل می گوید این سومین باری است که دادگاه برای گرفتن تصمیمی در این باره تشکیل جلسه می داد و به نظر می رسد که این تاخیرها نشانه دیگری از حساسیت پیرامون مساله باشد.

او اشاره می کند که این پرونده باعث ایجاد هراس در محافل نظامی شده بود که چنین حکمی ممکن است به ایجاد یک ناحیه عملا خودمختار سرخپوستی در طول بخش وسیعی از مرز برزیل شود.

دادگاه برای رفع این نگرانی ها مجموعه شرایطی را که دسترسی پلیس و ارتش به منطقه را تضمین می کند تحمیل کرد.

اختلاف بر سر زمین در مواردی به خشونت کشیده شده بود و در ماه مه سال گذشته چندین سرخپوست به ضرب گلوله مجروح شدند.

نلسون آیتیکاوا، رئیس اتحادیه کشتگران برنج رورایما، به سازمان خبری دولت برزیل گفت: "هیچ راه حل صلح آمیزی وجود ندارد."

"احتمال آن هست که مناقشه ای روی دهد - کسانی هستند که کنترل خود را از دست خواهند داد."

خبرنگار بی بی سی می گوید در این میان آنچه مساله را حتی پیچیده تر می کند حمایت یک گروه بومی در این ناحیه اختصاصی از زارعان است.