روند تکامل در هوای گرم سریعتر است

جنگل
Image caption نواحی استوایی دارای تکثر زیستی بیشتری هستند

براساس یک مطالعه، شرایط آب و هوایی می تواند تاثیر مستقیمی بر سرعت "تکامل ملکولی" در پستانداران داشته باشد.

محققان با مقایسه جفت هایی از پستانداران دریافتند که دی ان اِی حیوانی که در آب و هوای گرمتر زندگی می کنند با سرعت بیشتری دچار تغییر و تحول می شود.

این جهش های ژنتیکی - که در آن یک حرف از کد دی ان اِی جایگزین دیگری می شود - اولین گام در روند تکامل است.

این مطالعه که نتایج آن در نشریه "اقدامات انجمن سلطنتی B" چاپ شده می تواند توضیح دهد که چرا مناطق حاره ای جهان از نظر تکثر زیستی بی نظیر هستند.

هر بار که یک سلول تقسیم می شود و از خود کپی برمی دارد، دی ان اِی می تواند به مقدار خیلی خفیف جهش و تغییر کند.

اما وقتی یکی از این جهش ها باعث تغییری می شود که برای حیوان مفید است - برای مثال وقتی آن را در برابر یک بیماری مقاوم می کند - اغلب این تغییر به چند نسل بعدی همان گونه ارث می رسد.

اینگونه تغییرات، که باعث ایجاد تفاوت هایی در داخل یک جمعیت می شود اما به پدید آمدن گونه ای تازه منجر نمی شود، "تکامل ذره بینی" خوانده می شود.

این نظر که "تکامل ذره بینی" در محیط های گرم اتفاق می افتد تازگی ندارد. اما این اولین بار است که این پدیده در پستانداران، که دمای بدن خود را تنظیم می کنند، مشاهده شده ست.

لن گیلمن از دانشگاه فناوری اوکلند که سرپرستی این تحقیقات را به عهده داشت نتایج را "غیرمنتظره" توصیف می کند.

وی گفت: "ما قبلا به نتایج مشابهی در مورد گونه های گیاهی رسیده بودیم و سایر گروه ها نیز آن را در آبزیان دیده بودند. اما از آنجا که اینها 'اکتوترم' هستند - یعنی دمای بدنشان مستقیما توسط محیط تعیین می شود - همه فرض می کردند که این پدیده ناشی از تغییر ضرباهنگ متابولیسمی آنها در اثر آب و هواست."

دانشمندان معتقدند که این ارتباط میان دما و ضرباهنگ متابولیسمی بدان معنی است که در آب و هوای گرمتر، سلول هایی که در نهایت به اسپرم و تخمک بدل می شوند سریع تر تقسیم می شوند.

دکتر گیلمن توضیح داد: "افزایشی در سرعت تقسیم سلولی فرصت های بیشتری برای جهش ژنتیکی در جمعیت حیوانی طی دوره ای مشخص فراهم می کند."

"این وضع احتمال جهش های مفیدی که در داخل یک گونه تثبیت می شود را افزایش می دهد."

وی به بی بی سی گفت: "ما مظنون بودیم که همین پدیده ممکن است در مورد پستانداران هم صادق باشد، زیرا تغییرات فصلی بر فعالیت حیوان تاثیر می گذارد."

او و همکارانش دی ان اِی 130 جفت پستاندار را مقایسه کردند به طوری که دو عضو جفت در عروض جغرافیایی و ارتفاع متفاوت زندگی می کردند.

آنها توانستند ببینند که "تکامل ذره بینی" در کدام یک از اعضای جفت زودتر اتفاق افتاد.

حیواناتی که در محیط هایی با آب و هوای گرمتر زندگی می کردند جهش های بیشتری را تجربه کردند.

این نتایج مؤید نظری است که می گوید تنوع زیاد زیستی در نواحی استوایی ناشی از تکامل سریعتر در آب و هوای گرمتر است.