'کلم برای سلامت قلب و عروق مفید است'

بروکلی
Image caption کلم بروکلی مانند سایر انواع دیگر کلم برای قلب و عروق مفید است

محققان می گویند به علت احتمالی مفید بودن بعضی از سبزی ها مانند گل کلم، کلم و بروکلی برای سلامت قلب و عروق پی برده اند.

به گفته گروهی از محققان در بریتانیا، مواد شیمیایی موجود در این سبزیجات ساز و کار دفاعی عروق را در برابر بیماری ها تقویت می کند.

محققان ایمپیریال کالج لندن می گویند امیدوارند این تحقیقات بتواند به یافتن روش های پیشگیری از بیماری های قلبی-عروقی به وسیله تغذیه کمک کند.

نتیجه این تحقیقات در مجلهچاپ شده است.

تصلب شرائین ناشی از تجمع چربی در دیواره رگ ها عامل بسیاری از بیماری های قلبی و عروقی است.

تجمع پلاک های چربی بر دیواره رگ ها به صورت یکنواخت انجام نمی شود و احتمال تجمع چربی در نواحی که رگ ها خم می شوند یا به چند شاخه تقسیم می شوند، بیشتر است.

تحقیقات ایمپیریال کالج لندن نشان می دهد پروتئینکه از تجمع پلاک های چربی در دیواره عروق ممانعت می کند، در این نواحی فعال نیست.

این تحقیقات نشان می دهد مواد شیمیایی موجود در سبزیجات تیره کلمیان مانند گلم کلم و بروکلی پروتئینرا در نواحی پرخطر رگ ها فعال می کند.

دکتر پل اوانز، سرپرست محققان در این تحقیق می گوید یک ماده شیمیایی به نام سولفوروفان در یک سبزیجات وجود دارد کهرا فعال می کند.

او گفت: "سولفورافان به طور طبیعی در بروکلی دیده می شود. بنابراین مرحله بعدی آزمایش ما این است که ببینیم آیا تنها با مصرف عادی بروکلی و سایر سبزیجات هم خانواده آن می توان از عروق محافظت کرد؟"

دکتر اوانز ادامه داد: "باید دید آیا این ماده شیمیایی می تواند مانع از پیشرفت بیماری نیز بشود؟"

پروفسور پیتر وایسبرگ، مدیر امور پزشکی بنیاد قلب بریتانیا می گوید نتیجه این تحقیق نشان می دهد که امکان محافظت در برابر بیماری های قلبی از طریق خوردن سبزیجات وجود دارد.

به گفته او یافته های حاصل از این تحقیق می تواند به پیدا کردن راه های طبیعی یا درمانی برای جلوگیری از سکته قلبی کمک کند.

مطالب مرتبط