یادگیری خواندن زبان عربی "برای مغز مشکل است"

یادگیری زبان عربی
Image caption جشنواره زبان عربی در لبنان

گروهی از پژوهشگران اسرائیلی بر این باورند که یکی از دلایل سخت بودن یادگیری خواندن زبان عربی را دریافته اند.

این گروه تحقیقی از دانشگاه حیفا می گوید که انسان در آغاز یادگیری خواندن یک زبان، از هر دو نیم‌کره مغزش استفاده می کند، ولی هنگام یادگیری زبان عربی این اتفاق رخ نمی دهد.

جزئیات حروف عربی باعث می شود که فرد تنها از نیم‌کره چپ مغزش استفاده کند، چون این نیمه مغز در تشخیص جزئیات بهتر عمل می کند.

نتیجه این تحقیق که بر روی ۴۰ نفر انجام شده در مجله علمی نوروسایکولوژی منتشر شده است.

هنگام یادگیری زبان عربی مانند هر زبان دیگری، فرد زبان آموز باید حروف را به تفکیک تشخیص دهد و یاد بگیرد که چه حرفی با چه صدایی همراه می شود.

آن چه در زبان عربی متفاوت است توانایی در تفکیک حروف است، چرا که جداسازی هر حرف و تشخیص آن مستلزم توجه به جزئیات بسیار کوچکی مانند مکان یابی نقطه ها است.

زهار اویاتار، سرپرست این گروه تحقیقی می گوید: "مشخصات ویژه زبان عربی باعث می شود که نیم‌کره راست مغز هنگام خواندن متن چندان درگیر نشود. در حالی که وقتی شما شروع به یادگیری یک چیز جدید می کنید، نیم‌کره راست نقش مهمی در روند آموزش ایفا می کند."

تفاوت های آشکار

پژوهشگران در این تحقیق ۴۰ دانشجو را مورد بررسی قرار داده اند. بعضی از این دانشجویان تنها به زبان عبری تکلم می کردند و برخی دیگر به جز عبری قادر به خواندن زبان عربی هم بودند.

برای یافتن آن که کدام قسمت از مغز حروف را تفکیک می کند، محققان حرف ها را، هر کدام به مدت یک دهم ثانیه، در هر دو سوی صفحه نمایش به دانشجویان نشان دادند.

وقتی که چشم چیزی را برای مدت بسیار کوتاهی در یک سوی صفحه نمایش می بیند، تنها یک نیم‌کره مغز آن را تحلیل می کند.

گروه تحقیقی، سرعت و دقت دانشجویان را هنگام تلاش آنها برای گفتن تک تک حروف اندازه گیری کردند. این کار را ابتدا برای زبان عبری و بعد عربی انجام دادند.

تمام دانشجویان حروف عبری را به راحتی می خواندند و همه از هر دو نیم‌کره مغز برای تشخیص حروف استفاده می کردند.

این مسئله پیش از این درباره زبان انگلیسی هم آزمایش شده و همین نتیجه را داشته است.

حروف زبان های انگلیسی و عبری به راحتی قابل تشخیص و تفکیک هستند، اما درباره زبان عربی این طور نیست.

میزان حساسیت

زمانی که حروف عربی به دانشجویان نشان داده شد، محققان یکی از دلایل سخت بودن یادگیری خواندن عربی برای کودکان را دریافتند.

دانشجویانی که تنها به زبان عبری تکلم می کردند، مانند کودکانی که یادگیری زبان را آغاز می کنند، تلاش می کردند که حروف را جدا جدا تلفظ کنند. آنها این کار را به کندی اما با اشتباه زیاد انجام دادند و از هر دو نیم‌کره مغزشان استفاده کردند.

اما آنها که به زبان عربی مسلط بودند، تنها از نیم‌کره چپ مغزشان برای تفکیک و خواندن حروف عربی استفاده کردند.

این اتفاق پژوهشگران را کنجکاو کرد و باعث شد که تحقیقاتشان در این زمینه را ادامه دهند.

Image caption یک مدرسه ابتدایی در غزه

آنها می خواستند بدانند که چرا هنگام خواندن زبان عربی نیم کره راست مغز فعال نمی شود. برای یافتن پاسخ، گروه تحقیق یک آزمایش دیگر تدارک دید.

آنها در این آزمایش حروف عربی بسیار شبیه به هم با تفاوت های جزئی و همین طور حروف کاملا متفاوت را به دانشجویان نشان دادند.

وقتی دانشجویان مسلط به زبان عربی حروف مشابه را با نیم‌کره راست مغزشان تشخیص می دادند، جواب ها غیر دقیق بود و نمی توانستند این حروف را از هم تفکیک کنند.

پروفسور اویاتار می گوید: "نیم کره راست مغز بیشتر به جنبه های کلی یک چیز نگاه می‌کند، در حالی که نیم‌کره چپ نسبت به جزئیات کوچک واکنش نشان می دهد."

این جا بود که گروه تحقیق به این نتیجه رسید که سرنخ سخت بودن یادگیری خواندن زبان عربی را یافته است.

امبد به بهبود آموزش

افراد در هر دو رده سنی کودک و بزرگسال برای یادگیری یک موضوع تازه از هر دو نیم کره مغزشان استفاده می کنند.

هنگام خواندن زبان هایی مانند انگلیسی و عبری هم، فرد از هر دو نیم کره مغز استفاده می کند. همین استراتژی برای یادگیری خواندن زبان دیگر هم کارآمد است.

اما نتیجه تحقیق های قبلی نشان داده است که نیم‌کره راست مغز در تشخیص جزئیات کوچک خوب عمل نمی کند.

کسانی که شروع به یادگیری خواندن زبان عربی می کنند، باید بر جزئیات تمرکز کنند و این با عادت یادگیری آن ها هماهنگی ندارد.

اکنون محققین می خواهند با ادامه این تحقیقات شیوه هایی را برای آموختن خواندن زبان عربی به کودکان بیابند تا بتوانند هم در تفکیک حروف و هم در به خاطر سپردن این که چه حرفی با چه صدایی همراه می شود، یادگیری آنها را بهبود بخشند.

مطالب مرتبط