کشف سیارات 'آزاد' که دور هیچ ستاره ای نمی گردند

نقاشی هنرمند از یک سیاره بدون ستاره حق نشر عکس JON LOMBERG

منجمان ژاپنی ادعا می کنند "سیارات" شناوری را یافته اند که به نظر نمی رسد دور هیچ ستاره ای بگردند.

آنها طی مقاله ای در نشریه "نیچر" نوشتند که 10 شیء آسمانی به اندازه سیاره مشتری را یافته اند که نمی توان آنها را مرتبط با هیچ منظومه ای دانست.

به علاوه به اعتقاد آنها اینگونه اجرام می توانند مثل ستارگان در کهکشان راه شیری فراوان باشند.

وجود این ستارگان با توجه به خمیدگی نور ستارگانی که پشت آنها در فاصله ای دورتر قرار دارند آشکار شد.

براساس نظریه آلبرت آینشتین اجرام آسمانی اگر به اندازه کافی بزرگ باشند می توانند نور را خم کنند. اگر یک شیء بزرگ از برابر یک ستاره دوردست تر رد شود، ممکن است نقش یک عدسی را بازی کند، به طوری که آن ستاره خیلی درخشان تر به نظر برسد.

محققان داده های جمع آوری شده از مطالعات انجام شده با این شیوه از برجستگی مرکز کهکشان راه شیری را بررسی کردند.

آنها شواهد وجود 10 شیء به بزرگی مشتری را که ظاهرا هیچ ستاره ای در فاصله 10 واحد نجومی از آنها دیده می شود پیدا کردند.

یک واحد نجومی فاصله زمین از خورشید است. تحلیل های بعدی آنها را به این نتیجه رساند که بیشتر این اجرام هیچ ستاره مرکزی ندارند.

با توجه به شمار اجرامی از این نوع که محققان در ناحیه مورد مطالعه یافته اند، استنباط آنها این است که این اجرام می توانند بسیار فراوان باشند.

به تخمین آنها شمار این اجرام می تواند دو برابر ستارگانی مثل خورشید باشد که هنوز در مرحله سوزاندن ذخیره سوخت هیدروژن خود هستند.

مطالب مرتبط