ساخت اولین نای مصنوعی قابل پیوند

به لطف یک پیشرفت علمی جدید، شاید در آینده ای نزدیک صف انتظار برای اعضای پیوندی کوتاه تر شود. دانشمندان موفق شده اند با استفاده از تکنولوژی جدیدی که در آن از سلول های پایه و نوعی پلیمر نانو استفاده می شود، اولین نای مصنوعی قابل پیوند را بسازند و عملاً از آن استفاده کنند.

فرگوس والش گزارش می‌دهد