انسان یک میلیون سال است که آتش را کشف کرده

غار واندرورک

منبع تصویر، AP

توضیح تصویر،

دانشمندان، تکه های استخوان و خاکستر را در عمق سی متری این غار یافتند

دانشمندان می گویند شواهد جدیدی به دست آورده اند که نشان می دهد، اجداد انسان از یک میلیون سال پیش به این سو از آتش استفاده می کرده اند.

دانشمندان از روی باقی مانده های خاکستر و تکه های استخوان که در غار واندرورک در آفریقای جنوبی به این نتایج رسیده اند.

این گروه از محققان در مقاله ای که در نشریه علمی "پی ان ای اس" (گزارش آکادمی ملی علوم آمریکا) نوشته اند که باقی مانده های خاکستر و استخوان نشان دهنده این است که در این غار آتشی روشن بوده که تحت کنترل بوده است.

کشف آتش از مهمترین عوامل رشد و تکامل بشر است. برای اینکه با آتش بود که انسان توانست غذایش را بپزد و به تکنولوژی های جدید دست پیدا کند.

ابزار و آلاتی که در این غار پیدا شده، نشان می دهد که "انسان راست قامت" در این غار زندگی می کرده است. رد این گونه از اجدادمان را دانشمندان تا یک میلیون و هشت صد هزار سال پیش گرفته اند.

برای دانشمندان سخت است که به صورت دقیق تعیین کند که از چه زمانی توانسته آتش را کنترل کند.

پیش از این حتی ادعا شده بود که انسان، پیش از دوره غار واندرورک هم می دانسته چطور آتش را تحت اختیار خود در آورد.

اما این ادعاها همواره مورد نقد قرار گرفته بودند. مثلا اینکه می گفتند بقایای آتش در محیط باز می تواند حاصل آتش سوزی در جریان رعد و برق هم باشد.

در صورتی که این ادعا درست باشد و شک گرایان به آن ایرادی نگیرند، نخستین نشانه های کشف شده استفاده بشر از آتش کنترل شده ۳۰۰ هزار سال عقب تر می رود.

دانشمندانی که در کار این کشف بودند، از آمریکا، اسرائیل، آلمان و آفریقای جنوبی بوده اند.

آنها در مقاله خود نوشته اند که بقایای خاکستر و استخوان و برگ و چمن را ۳۰ متر درون غار کشف کرده اند.

آنها از این موضوع نتیجه گرفته اند که باد نمی توانسته این همه برگ و استخوان را به چنان عمقی در غار ببرد.

همچنین عمق خاکسترها هم نشان می دهد که در آن محل بارها آتش روشن شده بوده است.