پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: سیگار، الکل، و لباس زیر تنگ، اسپرم مردان را ضعیف می‌کنند

در برنامه رادیویی راز دانش این هفته سه گزارش پخش می‌شود:

آزمایش دارویی که شاید دیابت نوع دو را درمان کند،

یافته تازه پژوهشگران درباره اوکسی توسین یا هورمون عشق،

و نتیجه تحقیقات تازه درباره عوامل تضعیف کننده اسپرم در مردان که ممکن است به کاهش قدرت باروری آنها منجر شود.

راز دانش هر هفته یکشنبه‌ها در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی فارسی پخش می‌شود و سهیل ناظمی زاده آن را تهیه می‌کند.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.