سلول سرطان‌کُش در آزمایشگاه تولید شد

تومور مغزی حق نشر عکس na
Image caption تومورهای مغزی جامد هستند بنابراین هدف گرفتن آنها دشوار بوده است

دانشمندان در دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد راهی برای تبدیل سلول های پایه به قاتل سلول های سرطانی مغز پیدا کرده اند.

این سلول های پایه در آزمایش ها به روی موش، طوری مهندسی ژنتیکی شدند که موادی سمی تولید و ترشح کنند.

این مواد سمی فقط سلول های سرطانی مغز را هدف می گیرد و به سلول های عادی صدمه ای نمی زند.

محققان گفتند که مرحله بعد آزمایش این شیوه به روی انسان است.

بعضی کارشناسان سلول پایه معتقدند که این شیوه آینده معالجات سرطان خواهد بود.

این مطالعه که در نشریه استم سلز چاپ شده دستاورد پژوهشگران در بیمارستان عمومی ماساچوست و موسسه سلول پایه هاروارد است.

آنها برای سال ها مشغول تحقیق روی چگونگی درمان سرطان با سلول پایه بودند به طوری که سلول های سرطانی نابود شود بی آنکه سلول های عادی آسیبی ببینند.

آنها با استفاده از مهندسی ژنتیکی سلول های پایه ای تولید کردند که مواد سمی سرطان کش ترشح می کند اما مهم آنکه خود از تاثیر سمی که تولید می کند در امان است.

این سلول ها همچنین خطری متوجه سلول های عادی و سالم نمی کند.

در آزمایش های حیوانی این سلول ها باعث مرگ سلول های سرطانی شدند.

دکتر خالد شاه نویسنده اصلی این مقاله و مدیر بخش عصب درمانی ملکولی و آزمایشگاه تصویربرداری در بیمارستان عمومی ماساچوست و دانشکده پزشکی هاروارد گفت که نتایج خیلی مثبت است.

او گفت: "سموم سرطان کش قبلا با موفقیت زیاد در مورد انواع سرطان خون به کار برده شده بود اما در تومورهای جامد به این خوبی موثر نبود چون سرطان ها در مواد جامد به سختی قابل دسترسی هستند و این سموم عمر کوتاهی دارند."

اما به گفته او مهندسی ژنتیکی سلول های پایه این وضع را کاملا عوض کرده.

او افزود: ما اکنون سلول های پایه مقاوم در برابر سموم داریم که می توانند داروهای نابود کننده سرطان را تولید و ترشح کنند.

مطالب مرتبط