پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اختلاف نظر ها در آلمان بر سر ختنه مردان؛ مخالفان محکوم می کند، موافقان برایش موزه گذاشتند

یک سوم مردها در دنیا ختنه شده اند، به دلایل گوناگون، از سنت های مذهبی گرفته تا دلایل پزشکی. به عنوان مثال در آمریکا و استرالیا نزدیک به ۷۰ درصد پسرها را ختنه می کنند. اما ختنه مخالفان سرسختی هم دارد که این کار را صدمه به جسم و روح کودک می دانند و می گویند ختنه باید بعد از سن قانونی و با اراده خود فرد انجام شود. موزه یهودیان شهر برلین نمایشگاهی درباره ختنه گذاشته مفهوم و اهمیت آن را در ادیان ابراهیمی نشان دهد. مریم انصاری به دیدن این نمایشگاه رفته است