راز دانش: ترس فیل از نیش زنبور

در برنامه این هفته راز دانش گزارشی پخش می‌شود درباره دلایل کوتاهتر بودن طول عمر مردان از زنان، و ترس فیل از نیش زنبور و استفاده ای که دانشمندان از این موضوع می کنند.

این برنامه علمی هر هفته یکشنبه‌ها در برنامه چشم انداز بامدادی بی بی سی فارسی پخش می‌شود و آزاده نشیبا آن را تهیه می‌کند.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید.