نوشیدنی‌های حاوی قند 'سالانه باعث مرگ ۱۸۴ هزار نفر در دنیا می‌شود'

نوشیدنی‌های حاوی قند 'سالانه باعث مرگ ۱۸۴ هزار نفر در دنیا می‌شود'

نوشیدنی های گازدار و قندی، سالانه جان حدود ۱۸۴هزار نفر را می گیرد. ان نتیجه تحقیق مشترکیست که دانشگاه های هاروارد، تافت و واشنگتن در آمریکا و کالج سلطنتی بریتانیا انجام داده اند. این اولین تحقیقی است که براساس کشور، سن و جنسیت، به بررسی رابطه نوشیدنی‌های حاوی قند با دیابت، بیماری‌های قلبی و سرطان پرداخته است.

فرداد فرحزاد گزارش می دهد.