پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قرآن خطی دانشگاه بیرمنگام 'در زمان حیات پیامبر اسلام نوشته شده'

دانشگاه بیرمنگام بریتانیا اعلام کرده صفحاتی از یک قرآن خطی در کتابخانه این دانشگاه ممکن است قدیمی‌ترین قرآن دنیا باشد. آزمایش تاریخ‌گذاری رادیوکربن نشان می‌دهد که عمر این قرآن دست کم به ۱۳۷۰ سال پیش می‌رسد یعنی ممکن است همزمان با حیات حضرت محمد پیامبر اسلام نوشته شده باشد. گزارشی ببینیم از شان کاگلن.