پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روبات ها اینجا ، آنجا و همه جا

از خط تولید کارخانه های خودروسازی تا اکتشافات نفتی، روبات ها هر روز در محیط های کاری نقش برجسته تری ایفا می کنند. اما آیا این پیش بینی نویسندگان داستان های علمی - تخیلی مثل آیزاک آسیموف و آرتور سی کلارک، به حقیقت می پیوندد که روبات ها روزی تمام شغل ها را از آن خود کنند؟

جان مگوایر گزارش می دهد.