پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خطر بزرگ برای صخره های مرجانی در جهان

در آمریکا، دانشمندان هشدار داده اند که صخره های مرجانی در جهان در معرض خطری بزرگ قرار دارند، خطری که در طول تاریخ ثبت شده است، فقط دو بار شاهدش بوده اند: خطر مرگ صخره های مرجانی و حیات متنوع اطراف آنها. مرگ صخره های مرجانی وقتی اتفاق می افتد که آب خیلی گرم شود و حالا این اتفاق، از اقیانوس آرام تا آتلانتیک در حال رخ دادن است. راجر هریبین، تحلیلگر امور محیط زیست در این گزارش می گوید که بیست و پنج درصد آبزیان در جهان در صخره های مرجانی زندگی می کنند.