وعده ایران برای کاهش گازهای گلخانه‌ای

در نشست تغییرات اقلیمی در پاریس، ایران به عنوان دهمین کشور تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای جهان، گرچه سهمش نسبت به کشورهای بالای جدول بسیار کمتر است، اما قول داده که از میزان تولید گازهای گلخانه‌ای کم کند. چرا؟ به این دلیل که ایران خود یکی از قربانیان اصلی چیزی است که به نام تغییرات آب وهوایی شناخته شده. امشب گزارش آیدین صالحی را ببینید.