پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برای اولین بار در جهان؛ چشمانی که موسیقی می نوازند

برای اولین بار در جهان، دانشمندان توانسته اند به معلولان ذهنی و جسمی اجازه دهند تا هنر موسیقی شان را رو کنند. از خلق تا نواختن آن. پس از سالها تمرین، یک گروه چهارنفره در لندن اولین کنسرتشان را برگزار کردند.

تیم مافت گزارش می دهد.