پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حکایت گروهی از محققان که یک بیماری خانوادگی دور هم جمعشان کرد

یک عضو خانواده هر یک از سه محقق جوانی که در این گزارش خواهید دید به بیماری فلج کننده تحلیل عضلانی مبتلاست. این درد مشترک آنها را در یافتن درمانی برای این بیماری هم قسم کرده است. یک نفرشان ایرانیست و هر سه در یکی از معتبرترین دانشگاه های آمریکا مشغول پژوهشند.

بهمن کلباسی گزارش می دهد.