عطارد، زمین و خورشید در یک محور قرار گرفتند

حق نشر عکس Science Photo Library

روز دوشنبه ۹ مه (۲۰ اردیبهشت) سیاره عطارد/تیر در خطی مستقیم با زمین از مقابل خورشید عبور کرد.

در جریان پدیده "گذر عطارد" که حدود ۷ ساعت ادامه داشت این سیاره، زمین و خورشید در یک خط مستقیم قرار گرفتند.

عطارد هر ۸۸ روز دور خورشید می‌چرخد. اما مدار چرخش این سیاره در مقایسه با مدار زمین انحراف بیشتری دارد و همین اختلاف است که در یک خط قرار گرفتن عطارد، زمین و خورشید را در یک مسیر مستقیم پدیده‌ای نادر می‌کند.

این "گذر عطارد" در اروپای غربی، شمال و غرب آفریقا، شمال شرقی آمریکا و بسیاری از مناطق آمریکای جنوبی، به بهترین شکل قابل مشاهده بود.

"گذر عطارد" ۱۲ دقیقه پس از ساعت ۱۱ به وقت گرینویچ شروع شد.

"گذر عطارد" ۱۳ تا ۱۴ بار در هر قرن صورت می‌گیرد، و گذر بعدی در سال ۲۰۱۹ و سپس در سال ۲۰۳۲ خواهد بود.

تیر، کوچکترین سیاره منظومه شمسی است. این سیاره که نزدیکترین سیاره این منظومه به خورشید است دمایی بسیار بالا دارد که به حدود شش برابر داغترین نقاط روی زمین می‌رسد.