پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قورباغه‌های شیشه‌ای، نشانه سلامت محیط زیست

میلیونها گونه جانور روی زمین زندگی می کنند که انسان هنوز همه آنها را کشف نکرده است. نگرانی از این است که بعضی از این گونه ها پیش از کشف، منقرض شوند. اما یک گونه قورباغه در کاستاریکا از این نظر شانس آورده. ی ببینید کاترینا موه گزارش می دهد.