BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 12:19 گرينويچ - شنبه 07 مرداد 1385 , شنبه 29 ژوئيه 2006
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
گفتگو با پرسيس کريم، مولف کتاب "بگذار به تو بگويم کجا بوده ام"
 

 
 
"بگذار به تو بگويم کجا بوده ام"، مجموعه ای از اشعار، داستان های کوتاه ومقالات ۵۳ نويسنده زن ايرانی خارج ازايران، تازه ترين کتابی است که پس از کتاب خاطرات شيرين عبادی، توسط "پرسيس کريم" نويسنده ايرانی الاصل واستاد زبان انگليسی دانشگاه سن خوزه کاليفرنيا وارد بازار کتاب های مربوط به ايران شده است.

پرسيس کريم
پرسيس کريم

قبل از آن هم کتاب "جهاد رژلب" نوشته آزاده معاونی روزنامه نگار ايرانی خارج از کشور، با اقبال خوبی مواجه شده بود. پرسيس کريم در شهر برکلی کاليفرنيا جايی که ايرانی های مهاجر زيادی زندگی می کند، بزرگ شده است. برکلی جايی است که به نوعی آزادی خواه ترين مکان به شمار می رود. يک روزعصرتابستانی، دريک جلسه وب لاگ نويسان شمال کاليفرنيا درشهر برکلی قول مصاحبه از او را گرفتم. قولی که تا پيش از تور کتابخوانی او به شهرهای شيکاگو، ميناپوليس، لس انجلس ونيويورک درماه جولای ميسر نشد. اما درست چند روز قبل از اينکه برای شرکت درکنفرانسی به لندن سفر کند، قرار گذاشتيم وگفت وگويی کرديم. اگر لندنی هستيد، می توانيد اين هفته او را در "مرکز مطالعات ايران" لندن به همراه نويسنده های ديگری از ايران، جستجوکنيد.

اما چرا اين کتاب را نوشتی و مطالبش را جمع آوری کردی؟ پرسيس می گويد درزمانی که طبق يکی ازآخرين نظر سنجی ها، حدود ۶۰ درصد مردم آمريکا به دليل پافشاری ايران روی برنامه هسته ای اش، خواستار نوعی اقدام عليه آن هستند، ارائه تصويری که نشان دهد اين کشور از چه پيچيدگی هايی برخوردار است، می تواند طراوت دهنده باشد : " اين کتاب بيشتر ازآنکه درباره ايران باشد، درباره ايرانی هاست."

ازاو می پرسم، جمع شدن ۵۳ نفر ربطی به عدد ۵۳ نفر معروف دارد يانه. لبخند می زند ومی گويد هيچ وقت به اين مساله فکرنکرده است. دوست دارد که مخاطب کتابش از سراسر جهان باشند:" مردم هميشه از من می پرسند که نصف تو فرانسوی است ونصف ديگرت ايرانی و در آمريکا بزرگ شدی، چرا اينقدر خودت را به فرهنگ ايرانی وابسته می دانی؟ من واقعا نمی توانم جواب مستقيمی بدهم. اما چندهفته پيش وقتی درنيويورک در يک برنامه کتابخوانی بودم يک زن کلمبيايی به طرف من آمد و به خاطرکتاب از من تشکر کرد وگفت که چقدر هرچيزی که به ايران متعلق است را دوست دارد، از غذا گرفته تاموسيقی و رقص ومردم وبه طور کلی فرهنگ."

پرسيس کريم
بگذار به تو بگويم کجا بوده ام

بيش ازيکصد داستان کوتاه، شعر ومقاله از زنان ايرانی آمريکا، انگليس، اتريش و...، در "بگذار به تو بگويم کجا بوده ام" گرد آوری شده است. اين مطالب تحت عناوينی مانند داستان های خانه، وظايف زنان، محورشرارت وداستان های ناگفته فصل بندی شده است. اين کتاب ۳۵۰ صفحه ای که توسط انتشارات دانشگاه ارکانزاس منتشر شده، نوشته هايی از زنان نويسنده مشهوری مانند تارا بهرامپور که پيش از اين مطالب زيادی در مجلات مختلف به چاپ رسانده را درخود جای داده است. آذر نفيسی نويسنده کتاب "لوليتا خوانی درتهران" که هنگام ورود به بازار بيش از۵۰ هفته در صدر پرفروش ترين کتاب های بازار آمريکا بود درباره "بگذار به توبگويم، کجا بوده ام" می گويد: " کتاب فوق العاده ای است."

آيا اين کتاب بخش گم شده ای از زندگی نويسنده را توضيح می دهد؟ کريم پاسخ می دهد: " به عنوان بچه ای که درآمريکا بزرگ شد، هميشه ازخودم سوال می کردم مال کجاهستم؟ چرا اسمی که دارم، اسم خارجی است واز نظر قيافه هم متفاوت از همسالان خودم به نظر می رسم؟. پدر من بعد از جنگ جهانی دوم به ايران مهاجرت کرد ومادرم هم مهاجری از فرانسه بود. هميشه به دنبال آدم هايی مثل خودم درکتاب ها، موسيقی ها و فيلم ها می گشتم، به دنبال مردمی چندميراثی." کريم به همين دليل ادبيات والبته نوشتن را انتخاب کرد ودر ميانه دهه نود ميلادی تز دکترای ادبيات خود را به ادبيات افراد" جلای وطن کرده"، ازجمله ايرانی های مهاجرت کرده، اختصاص داد. او از خود می پرسد که ايرانی های مهاجر کجا وچگونه می نويسند؟ واينکه ميراث سه دهه را چگونه روی کاغذ می آورند؟ کسانی که با ايران ارتباط واقعی ندارند اما خود را با اين فرهنگ تعريف می کنند.

۵۳ نويسنده کتاب "بگذار به تو بگويم کجا بوده ام"، سن وسالی بين اوايل دهه بيست تا پنجاه دارند وخود پرسيس جايی بين اين دوعدد. داستان ها ونوشته ها که جلو می روند، خواننده خودش را جايی اين بين پيدا می کند. جايی نزديک مادر، خواهر، خاله وديگر زن هايی که در يک زندگی ايرانی وجود دارند. زنانی که کمتر از رابطه شان با جهان خارج می گويند واگر هم می گويند کمتر آن را می نويسند.

پرسیس
 

کريم در سال ۱۹۹۹ کتاب "يک دنيا درميان: اشعار، داستان های کوتاه ومقالات ايرانی-آمريکايی ها " را منتشر می کند. به عنوان اولين کتابی که به ايرانی ها درمقياسی وسيع فرصت افتخار به ميراث خود را می داد: "من ازقدرت زبان زنهای ايرانی شگفت زده شدم: اين جنبش ادبی بايد به نوعی قدرتمند شود، ازنفيسی تا بهرامپور وخيلی آدم های ديگر." به اين ترتيب او هيچ وقت رابطه اش با زنان ايرانی الاصلی که رويای نوشتن داشتند قطع نشد. از آن زمان به بعد نامه ها و نوشته های مختلف همواره ميهمان صندوق پستی اش بوده است. موضوعی که به قول خودش انگيزه ای جانبی برای انتشار کتاب دومش است.

"گفت وگو با نرودا" شاعر آمريکای لاتين، و روايت داستان گونه ای از مهاجرت پدرش از ديگر کتاب هايی است که پرسيس کريم درحال تهيه مقدمات آن است. می گويد پدرش اتفاقات بسيار جالبی از جنگ جهانی اول و دوم وکودتای سال ۱۹۵۳ و زندگی پيچيده يک مهاجر را با خود به همراه دارد. بخشی از اين کتاب به روايت های واقعی می پردازد و بخشی از آن داستان است وخواننده دائما بين داستان و واقعيت رفت وآمد می کند واز شيرينی هر دو می چشد.

به غيراز موضوع مهاجرت، " در پيشاروی شيطان بزرگ" عنوان کتاب ديگری است که پرسيس مشغول تهيه گردآوری مطالب آن است.

"بگذار به تو بگويم کجا بوده ام"، صرف نظر از برخی از نويسندگان معروف، بيشتر از ديگر نويسندگانی که درابتدای راه نوشتن هستند وبه دنبال جايی برای کارکردن، بهره برده است. برخی شان در ژانرهای مختلف کار می کنند وبه همين جهت ۵۳ نويسنده بيش از ۱۰۰ اثر را درکتاب جای داده اند. همچنين بيش از دو سوم مطالب اين کتاب تا کنون جايی ديگری به چاپ نرسيده است. تنوع مطالب ونگاه های مختلفی که به زندگی، فرهنگ، احساس وعواطف وخلاصه همه چيزهايی که زندگی آدم را تشکيل می دهند، معجون جالبی از اين کتاب ساخته که وقتی خواننده آن را به دست می گيرد، کمی سخت است که زمين بگذارد.

 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران