BBCPersian.com
  •    راهنما
تاجيکستان
پشتو
عربی
آذری
روسی
اردو
 
به روز شده: 11:15 گرينويچ - دوشنبه 20 شهریور 1385 , دوشنبه 11 سپتامبر 2006
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
"کيوسک"، گروهی که ديگر زير زمينی نيست
 

 
 
آرش سبحانی، خواننده و آهنگساز گروه راک "کيوسک" می گويد تا آخر سال جاری ميلادی دومين آلبوم خودشان را منشتر می کنند. تا همين پارسال، "کيوسک" زير زمينی بود، اما امسال ديگر روی زمين است. دليلش هم اين است که همه اعضای اين گروه الان خارج از کشور هستند.

آرش سبحانی
آرش سبحانی

آلبوم اول کيوسک با نام "يک آدم معمولی" با استقبال زيادی مواجه شد. موسيقی راک، صدای خش دار آرش وشعرهايی که کلماتی از زندگی روزمره درآن جاری بود، "کيوسک" را برد به جايی که معمولا برای گروه هايی از اين نوع، چند سال طول می کشد.

آرش می گويد يواش يواش برای ضبط آلبوم دوم آماده می شوند. آرش يک سال بعد از آلبوم اول درباره کار خود می گويد:

سی دی اول تجربه ای نو بود برای جامعه موسيقی. اول اينکه اينترنتی درآمد. نه راديويی پشت آن بود نه تلويزيون يا تبليغات ديگر. اين خيلی ريسکی بود. من وبابک خياوچی تصميم داشتيم اين موسيقی زيرزمينی رو برسونيم به مخاطب های خودمون. تلويزيون های خارج که وضعش معلوم است، ايران هم که اگر بود زير زمينی نمی شد، تنها راه اينترنت بود. آدم هايی که درفضايی اينترنتی هستند هم سليقه شان به ما نزديک تر بود.

آرش می گويد واکنش ها به اين نوع موسيقی، بيش ازحدانتظار بوده است. دليلش را متفاوت بودن کار می داند که حتی از مقدونيه هم برای خودش خواهنده داشته است :

آنقدر موسيقی مبتدل بيرون می آيد که همه را دلسرد می کند. با اين حال از مقدونيه گرفته تا نروژ سی دی ما روتهيه کردند. ايرانی ها به نظرم طالب کار متفاوتی بودند که دنبالش می گشتند فکر نمی کرديم کسی در مقدونيه دنبال اين نوع موسيقی ايرانی باشد.

آرش سبحانی

از آرش سبحانی می پرسم که به يک سوال کليشه ای جواب بدهد: منظورت از موسيقی مبتذل چيست؟ نوازنده وخواننده گروه "کيوسک"، خيلی اصرار می کند که از اين سوال صرف نظرکنم. اما از او انکار و از من اصرار. بالاخره می گويد که اين نظرشخصی اوست درباره اين نوع موسيقی:

همه جور موسيقی درايران وخارج توليد می شود، برای رقص، برای خوشی، بری آسانسور، برای فکر کردن وبرای اينکه حرفشون رو بزنند. متاسفانه موسيقی که درايران توليد می شود از نظر درصدی خيلی هاش مناسبتی با زندگی روزمره نداره. الکی خوشی که شايد بشه اسمش رو ابتذال گذاشت. چه از لحاظ محتوا چه از نظر شعر چه از نظر نوآوری تکنيکی می بينی که يک چيزی است که دارد تکرار می شود. خوب من می ديديم که برخی ها در مسابقه تهران اوينيو شرکت می کنند ومی بينی که کار می کنند اما صداشون به جايی نمی رسد ... ما يک برنامه راديويی هم نداريم که بگويد اين بچه ها دارند چه می کنند. بيرون از ايران هم اين تلويزيون ها با وضع ايران تناسبی ندارند. اين بی تناسبی را شايد بشود ابتذال گذاشت.

مشخصه بارز "کيوسک" چيست؟ سوال من را خواننده "يک آدم معمولی" اينچنين پاسخ می دهد:

کيوسک از نظر موسيقی يک گروه راک است. به خاطر ساز بندی گروه صدايی که از آن به گوش می رسد آشنا است. از نظر آهنگ سازی يا تکنيک نوازندگی هم دنبال پيچيدگی وتلفيق نبوديم. مساله اصلی اين بود که چطور کلام فارسی را می شود روی موسيقی معمولی گذاشت. موسيقی که بتواند يک آهنگ بسازد ويک آهنگ رويش بگذارد. درخارج راحت می نويسند ومی نوازند. اما در ايران به خاطر غنای شعری هيچ وقت اين تجربه در کلام نيامده .مثلا يغمايی وفرهاد وارد می شوند از نظر موسيقيايی اما از نظر کلام موسيقی فولکلور استفاده می کنند. می بينی که اينها درگيرند که چطور کلام را روی اين سبک موسيقی بنشانند. اين آدم ها از نظر من موفقند. به نوعی که به کيوسک زمينه می دهند اين کار را تا اينجا بياورد وکلام روزمره را با موسيقی اش تلفيق کند .. پس چيز عجيب وغربيی نسيت.

آدم معمولی
آدم معمولی، اولین آلبوم گروه "کیوسک"

به گفته آرش "کيوسک" نمی خواهد سبک کلامی خاصی ايجادکند، می خواهد ساده وصادق باشد . موسيقی ای که گوش کردنش ساده است، نه نصيحت می کند ونه قرار است راه حل بدهد.

شعرها را آرش خودش می نويسد. ازچه چيزهايی الهام می گيری:

حوادث روزمره که نکته اصلی قضيه است من به صورت روزمره به دنبال اخبار هستم از بچگی اينجوری بزرگ شدم... اين نکته ها را از اخبار جدا می کنم و يک موقع اين تناقض ها آنقدر زياد است که برای الهام گرفتنم مشکلی ندارم.....

فکر می کنی يک قطعه ای کار کنی که مثلا نگرانی ات درمورد چيزی مثل يک حمله احتمالی نظامی به ايران را نشان بدهد؟ آرش درپاسخ می گويد:

نگاه من به اين قضيه در سطح انسانی ای است . اينکه اگر امريکا به ايران حمله بکند نه می تونم جلوش رو بگيرم يا نه. قطعا احساس خوبی ندارم .من از نظر آدمی می بينم که عشق ش را ازدست می دهد. اينها خيلی دردآورد است يا مثلا فقر واين جور چيزها. تا اينکه به خواهم درگير مساله سياسی بشوم .من اين زبان را بلدم.

می گويم آرش، فکر می کنی موسيقی ای که می سازی کجا برای شنيدن بهتر است؟ می گويد:

شايد برای رانندگی خوب باشد. البته اگرترافيک باشد، خوب نيست چون خيلی نق ميزند، اما چيزهايی درآن است که درآن فضا قدری هست. موسيقی ای نيست که بنشينيم باآن برقصيم ونه می شود نشست وبه صورت جدی فکر کرد.

می پرسم "سی دی دوم" چه چه فرقی با اولی دارد:

فرق زيادی ندارد. در بخش موسيقی سعی کردم از راک دور شوم. شايد يک تم هايی را بتوان از موسيقی ايرانی وارد کرد اما نه وقت اين کار را زيادداشتم ونه ابزارش را. مثلا يک سری آدم ديگه که بتوانند کمک کنند. خيلی دوست داشتيم موسيقی شرق اروپا و کولی ها رابياوريم که شايد بعدا تکميلش کنيم. از نظر کلامی پخته تر به نظر می رسد ولی باز هم يک تجربه است... هنوز نمی توانم بگويم که کامل هستيم..... اما روند به نظرم خيلی رو به رشد است...قطعا به خاطر بازخوردی که از مردم گرفتم از اين کارراضی هستم.

برنامه تور داری؟

چند بار صحبت کنسرت شده بود ولی اولويتم با ضبط آلبوم دوم بود اگر موقعيتش بعدا جور شود انجام می دهم....اصرار به ضبط دارم. اگر برنامه ای بگذارم اول در کاليفرنيا وتورنتو خواهد بود که مخاطب زيادی خواهد داشت.....

آرش سبحانی

چه شد که اين سبک را انتخاب کردی؟ نمونه های مشابه تو چه کسايی هستند در موسيقی غربی؟

درنقد های خوبی که دوستان ازکار اول کردند گفته اند از نظر فرم "کرست ريا"، و"دايرت استريتس" است. من قبول دارم به خاطر تن صدای من ونحوه سازبندی. اما از نظر محتوايی فکر می کنم کسی که در غرب بيش از همه من را تحت تاثير قرار داده باب ديلون بوده است. کسی که يک شاعر تمام عيار بود. کسی که خلاقيت شعر را بين مردم آورد وخيلی آدم هااز لئوناردکوهن تا خود دايرت استريت يا تام ويتس Tom Waitsازاو بهره گرفتند. شعروقتی که از عشق می آيد به دل می نشيند ... اين من را تحت تاثير قرار دارد. نقاد های موسيقی غرب هم می گويند که يکی از بزرگترين اتفافات راک غرب اين بود که باب ديلون از فولک به موسيقی غرب می آيد وگيتار برقی شروع می کند..

آيا تيم آلبوم اولت با الان تغييری کرده است؟ يا با همان تيم کار می کنی؟

ما درآلبوم قبلی هفت نفر نوازنده مختلف داشتيم همه ايرانی بودند وخيلی هاشون ايران بودند... در اين آلبوم هم سعی خواهيم کرد هم از بچه های ايران کمک بگيريم. خوشبختنانه يا بدبختا خيلی هاشون الان اينجا هستم..من هميشه طرح کلی را درمورد آهنگ با بابک می ريختيم وسرضيط بداهه تنظيمش می کرديم ونوازنده شرکت می کرد در اجرا. اين بارهم برنامه مان همين است.

و اينکه آيا زندگی در سان فرانسيسکو روی کارت تاثيری گذاشته است؟ آرش می گويد:

حقيقتش خيلی تاثير گذاشته ولی فکر نمی کنم دراين کارم زياد خودش رو نشون بده چون آلبوم دوم هنوز درفضايی است که دوستش دارم ونمی خواهم از دستش بدهم.

 
 
روز هفتمروز هفتم
صفحه اصلی
 
 
آدم معمولیکيوسک
اولين گروه زيرزمينی ايرانی که آلبوم منتشر کرد
 
 
اخبار روز
 
 
اين صفحه را برای دوستان خود بفرستيد صفحه بدون عکس
 
 
   
 
BBC Copyright Logo بالا ^^
 
  صفحه نخست|جهان|ايران |افغانستان |تاجيکستان |ورزش |دانش و فن |اقتصاد و بازرگانی |فرهنگ و هنر |ویدیو
روز هفتم |نگاه ژرف |صدای شما |آموزش انگليسی
 
  BBC News >>|BBC Sport >>|BBC Weather >>|BBC World Service >>|BBC Languages >>
 
  راهنما | تماس با ما | اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر | نحوه استفاده از اطلاعات شخصی کاربران