صفحه ويژه خشونت خانگی عليه زنان
 
زنان و پرچم ترکيه
زنان در همه جای دنيا با خشونت خانگی روبرو هستند - ترکيه
 
ترکيه
 


يکی از شروطی که اتحاديه اروپا برای پيوستن ترکيه به اين اتحاديه تعيين کرده بود موضوع حقوق بشر و قتل های ناموسی در اين کشور بوده است.

ترکيه برای ورود به اتحاديه اروپا تغييرات زيادی در قوانين خود داده تا وضعيت حقوق بشر را بهتر کند. در حالی که اصلاح قانون يکی از مهم ترين راه ها برای پشتيبانی از حقوق شهروندان است اما لزوما به تغييری فوری در ذهنيت مردم يک جامعه منجر نمی شود.

چندی پيش يک نظرسنجی در ترکيه نشان داد که بيش از يک سوم از زنان ترکيه بر اين باورند که اگر با شوهر خود مشاجره کنند حقشان است که کتک بخورند يا به کلامی ديگر خشونت خانگی نسبت به زن در برخی مواقع قابل توجيه است!

بنابر آمار در مناطق روستايی حدود نيمی از زنان معتقد بودند که شوهران حق دارند زن خود را بزنند.

سکينه آتان، وکيل دادگستری در آنکارا

حکومت ترکيه در تلاش برای ورود به اتحاديه اروپا اصلاحاتی بر قوانين خود اعمال کرده تا آنها را از آنچه بود اروپايی تر کند اما با اينکه دولتی که اين اصلاحات را در پيش گرفته، دولتی با تمايلات اسلامگرايانه است، هيچ گامی در جهت رفع محدوديت از زنانی که بخواهند پايبند به سنتهای اسلامی باشند برداشته نشده است.

با وجود همه اين محدوديتها و آزاديها، جامعه ترکيه همچنان جامعه ای رنگارنگ است که در کنار موج مدرنيته، سنتهای ملی و اسلامی با قدرت حضور دارند و دهها سال تلاش برای محدودکردن فعاليتهای اسلامگرايانه نتوانسته است از نقش اسلام در جامعه بکاهد.

حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی دوشادوش مردان کاملاً مشهود است، در کنار زنان پزشک و وکيل، زنان پليس، نظامی و سياستمدار نيز فراوانند.

الگو گرفتن از غرب در قوانين ترکيه به رفع تبعيضهای عمده عليه زنان انجاميده و نمی توان مصداق عمده ای از تبعيض سازمان يافته عليه زنان ذکر کرد، تبعيضی اگر هست، از سوی جامعه و خانواده اعمال می شود و بيشتر در شهرهای کوچک و روستاها و مناطق شرقی ترکيه مشهود است که هنوز سنت در آنها دست بالا را دارد.
 

------------------------------------

 بريتانيا -
 

------------------------------------

 ايران -
 

------------------------------------

 آمار در ايران -
 

------------------------------------

 ترکيه -
 

------------------------------------

 اندونزی -
 

------------------------------------

 پاکستان -
 

------------------------------------

 مصر -
 

------------------------------------

 بنگلادش -
 

------------------------------------

 افغانستان -
 

------------------------------------

 عربستان سعودی -
 

------------------------------------

 عراق -
 

------------------------------------

 نيجريه -
 
^^ بازگشت به صفحه اول برگشت به صفحه اول