سرمربی تیم فوتبال لسترسیتی کارش را از دست داد

سرمربی تیم فوتبال لسترسیتی کارش را از دست داد

کلودیو رانیری، سرمربی تیم فوتبال لسترسیتی کارش را از دست داد. اتفاقی که بهت هواداران فوتبال را بهمراه داشت. چون رانیری، پارسال در اوج ناباوری، لستر را برای اولین بار به قهرمانی لیگ برتر انگلستان رساند. و فیفا او را بهترین مربی سال خواند. حمید ترکمن گزارش می دهد: