لیگ قهرمانی یک فوتبال متفاوت در آمریکای مرکزی

لیگ قهرمانی یک فوتبال متفاوت در آمریکای مرکزی

همه می دانند که فوتبال، ورزش محبوبی در آمریکای لاتین است. ولی در این منطقه، نوعی فوتبال ابتدایی که قدمتش به هزاران سال پیش بر می گردد هم پرطرفدار است. فوتبالی که نه با پا، بلکه با کنار ران بازی می شود. در مکزیک حالا لیگ قهرمانی این نوع فوتبال، موسوم به فوتبال آمریکای میانه هم در جریان است. گزارش تیم آلمَن را ببینید.