بررسی تنیس آزاد فرانسه در گفتگو با منصور بهرامی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بررسی تنیس آزاد فرانسه در گفتگو با منصور بهرامی

منصور بهرامی تنها ایرانی که تا به حال به فینال یک گرنداسلم رسیده در گفتگو با ناجیه غلامی از مسابقات تنیس آزاد فرانسه، که امروز شروع شد می‌گوید.

موضوعات مرتبط