زنان مادلینگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ظهور زنان مدل بدنسازی در بریتانیا

شمار زنانی که در سال‌های اخیر در بریتانیا به طور حرفه‌ای مدل بدنسازی می‌شوند بالا رفته است. آنها این فعالیتشان را چگونه می‌بینند؟

موضوعات مرتبط