حکم ۱۷۵ سال زندان برای پزشک سابق تیم المپیک دختران ژیمناست آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۱۷۵ سال زندان برای پزشک سابق تیم المپیک دختران ژیمناست آمریکا

لری نصار، پزشک سابق تیم المپیک دختران ژیمناست آمریکا که به اتهام آزارجنسی ۱۵۶ دختر بچه در دادگاهی در میشیگان محاکمه میشد به ۱۷۵ سال زندان محکوم شد.

درهمین حال، اولین پس لرزه های این محاکمه جنجالی در میشیگان با استعفای رییس دانشگاه ایالتی میشیگان آغاز شده.