یک تیم فوتبال با بازیکنان کوتاه‌قامت کنیایی

یک تیم فوتبال با بازیکنان کوتاه‌قامت کنیایی

افرادی که دارای اختلال کوتاه ‌‌قدی هستند گاه به خاطر قد و ظاهرشان از بقیقه جدا می‌افتند. اما در کنیا، کوتاه‌قامتان یک انجمن راه انداخته‌اند که تمام قد در برابر تبعیض ایستاده و با تشکیل یک تیم فوتبال قصد دارند نماینده کنیا در رقابت‌های بین‌المللی باشند. آنتونی ارینگو گزارش می‌دهد.