یک تیم فوتبال با بازیکنان کوتاه‌قامت کنیایی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک تیم فوتبال با بازیکنان کوتاه‌قامت کنیایی

افرادی که دارای اختلال کوتاه ‌‌قدی هستند گاه به خاطر قد و ظاهرشان از بقیقه جدا می‌افتند. اما در کنیا، کوتاه‌قامتان یک انجمن راه انداخته‌اند که تمام قد در برابر تبعیض ایستاده و با تشکیل یک تیم فوتبال قصد دارند نماینده کنیا در رقابت‌های بین‌المللی باشند. آنتونی ارینگو گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط