جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛ آشنایی با ۱۲ورزشگاه میزبان بازی‌ها

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛ آشنایی با ۱۲ورزشگاه میزبان بازی‌ها

در این ویدیو با ورزشگاه‌های میزبان جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه آشنا شوید.