شماره معکوس برای پایان "90"؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شماره معکوس برای پایان "۹۰"؟

برنامه نود، دیشب هم پخش نشد. این برنامه ی پر طرفدارِ ورزشی-تحلیلیِ شبکه سه تلویزیون ایران، هفته پیش هم، به خاطر پخش یک بازی اسم و رسم دار اما نه چندان مهم خارجی پخش نشده بود. این برنامه هفته بعد هم به خاطر اربعین پخش نمی شود. هواداران می پرسند چه شده؟

مهرزاد کهن روز گزارش می دهد.

موضوعات مرتبط