بریک دنس به المپیک ۲۰۲۴ راه پیدا می‌کند؟

آیا برک دنس می تواند یکی از رشته های مسابقات المپیک باشد؟ کمیته بین المللی المپیک قرار است برای گنجاندن این رقص در مسابقات المپیک ۲۰۲۴ پاریس تصمیم بگیرد. برگزارکنندگان المپیک می گویند این رقص فضای این مسابقات را جذاب تر می کند. اشلی جان بپتیست، خبرنگار بی بی سی در گزارشی نشان می دهد چرا این این رقص دهه ۸۰ میلادی هنوز هم پرطرفدار است.