رواج ورزشهای رزمی قرون وسطایی در آفریقای جنوبی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رواج ورزشهای رزمی قرون وسطایی در آفریقای جنوبی

ورزشهای رزمی قرون وسطایی، شاید از نظر تاریخی به کشوری مثل آفریقای جنوبی ربطی نداشته باشند، اما حالا دارند در آنجا رشد میکنند. حکایت یک رزمی‌کار محلی را ببینیم که برای عضویت در تیم ملی این کشور، مبارزه می‌کند.