گفتگوی سعید ملایی، قهرمان ایرانی جودوی جهان، با بی‌بی‌سی فارسی

گفتگوی سعید ملایی، قهرمان ایرانی جودوی جهان، با بی‌بی‌سی فارسی

سعید ملایی، قهرمان دسته ۸۱ کیلو جودوی جهان، که اخیرا و بعد از مسابقه‌های قهرمانی جهان تصمیم گرفت به ایران برنگردد، در گفتگو با بی‌بی‌سی گفته امیدوار است که در پی مرگ سحر خدایاری، دنیا به کمک زنان ایرانی بیاید تا آنها بتوانند به دیدن مسابقه‌های ورزشی بروند. این ورزشکار ایرانی در گفتگو با همکار ما، پوریا ژافره، همچنین درباره کشتی‌گیران ایرانی که ممکن است در مسابقه‌های قهرمانی جهان با رقبای اسراییلی روبرو شوند صحبت کرد. آقای ملایی، خود بارها برای روبرو نشدن با حریفان اسراییلی، تن به باخت فرمایشی یا مصلحتی داده است.