گفتگوی سعید ملایی، قهرمان ایرانی جودوی جهان، با بی‌بی‌سی فارسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگوی سعید ملایی، قهرمان ایرانی جودوی جهان، با بی‌بی‌سی فارسی

سعید مولایی، قهرمان دسته ۸۱ کیلو جودوی جهان، که اخیرا و بعد از مسابقه‌های قهرمانی جهان تصمیم گرفت به ایران برنگردد، در گفتگو با بی‌بی‌سی گفته امیدوار است که در پی مرگ سحر خدایاری، دنیا به کمک زنان ایرانی بیاید تا آنها بتوانند به دیدن مسابقه‌های ورزشی بروند. این ورزشکار ایرانی در گفتگو با همکار ما، پوریا ژافره، همچنین درباره کشتی‌گیران ایرانی که ممکن است در مسابقه‌های قهرمانی جهان با رقبای اسراییلی روبرو شوند صحبت کرد. آقای مولایی، خود بارها برای روبرو نشدن با حریفان اسراییلی، تن به باخت فرمایشی یا مصلحتی داده است.