چشم کشتی‌گیران ایران به دنبال مدال در قزاقستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چشم کشتی‌گیران ایران به دنبال مدال در قزاقستان

از فردا مسابقه‌های کشتی قهرمانی جهان در نورالسلطان قزاقستان شروع می شود و به مدت ۸ روز ادامه خواهد داشت. مسابقه‌ها در سه رده فرنگی، زنان و آزاد برگزار می شود. ایران با ۲۰ کشتی گیر در تمام وزن های مردان حضور دارد. تاجیکستان ۱۰ کشتی گیر به مسابقه‌ها فرستاده ولی افغانستان نماینده‌ای ندارد.

پوریا ژافره گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط