یک زن اهل کلرادو مسیر دریایی میان بریتانیا و فرانسه را چهار بار بدون توقف شنا کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنی عرض کانال مانش را چهار بار بدون توقف شنا کرد

سارا توماس، زنی که سرطان را شکست داده بود، این بار به جنگ امواج خروشان کانال مانش رفت. او توانست اولین شناگری باشد که بدون توقف، چهار بار مسیر میان بریتانیا و فرانسه را شنا کرده. مسیری که بیشتر از ۵۴ ساعت طول کشید.

رابرت هال، گزارش می‌دهد:

موضوعات مرتبط