ی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بازگشت پنگوئنی که ۲۵۰۰ کیلومتر اشتباهی شنا کرد

خبر یک پنگوئن ورزشکار که، از نیوزیلند تا استرالیا یک تنه شنا کرده، اون هم نه یک متر و دو متر، دو هزار و پانصد کیلومتر. کارکنان یک باغ وحش محلی این پنگوئن را نجات دادند. او حالا برای برگشت به خانه آماده شده.

تیم آلمن گزارش می‌دهد: