آلبوم عکس؛ زنان در آزادی

مسابقه ایران و کامبوج در دور دوم رقابت‌های انتخابی جام جهانی ٢٠٢٢ قطر در منطقه آسیا برگزار می‌شود و برای نخستین زنان به طور رسمی اجازه حضور در ورزشگاه‌ و تماشای فوتبال مردان را یافتند.

فوتبال حق نشر عکس Getty Images
فوتبال حق نشر عکس Getty Images
فوتبال حق نشر عکس Getty Images
فوتبال حق نشر عکس Getty Images
فوتبال حق نشر عکس Getty Images
فوتبال حق نشر عکس Getty Images
فوتبال حق نشر عکس Getty Images
فوتبال حق نشر عکس Getty Images
فوتبال حق نشر عکس Getty Images
فوتبال حق نشر عکس Getty Images
فوتبال حق نشر عکس Getty Images
فوتبال حق نشر عکس Getty Images
فوتبال حق نشر عکس Getty Images
فوتبال حق نشر عکس Getty Images

حقوق تمام عکس‌ها متعلق به صاحبان آن است.