سیاست، بلای جان فوتبال؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیاست، بلای جان فوتبال؟

به ثمر رساندن یک گل در بازی پر هیجانی مثل فوتبال، لحظه ایست احساسی، لحظه اوج توجه‌ها، یک فوتبالیست در ایران بلافاصله بعد از گل زدن این عبارت را بر زیرپوش سفیدش نشان داد.'تنها راه نجات کشور، اطاعت از رهبری' استفاده از فوتبال برای فریاد زدن یک شعار سیاسی، کم سابقه نیست. ولی همین حرکت طوفانی از انتقاد و موجی از همراهی به پا کرده است. موج همراهی بیشتر از طرف اصحاب قدرت و طوفان انتقاد بیشتر در شبکه های اجتماعی همین اواخر حرکت یک فوتبالیست موجی دیگر به پا کرد ولی برعکس، اکثر اصحاب قدرت انتقاد کردند و عمده کاربران عادی همدلی. کمی بعد از ماجرای دختری که خود را همزمان با جنجالهای حضور زنان در ورزشگاه‌ها آتش زد.

پوریا ژافره گزارش می‌دهد.