استقبال از قهرمان طلایی جودو تاجیکستان در دوشنبه

استقبال از قهرمان طلایی جودو تاجیکستان در دوشنبه

امروز صدها نفر در فرودگاه شهر دوشنبه از سامان محمدبیکف، نخستین قهرمان جودوی جهان از تاجیکستان استقبال کردند. او هفته گذشته در مسابقه‌های قهرمانی نوجوانان جهان در مراکش مدال طلا گرفت.

سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می‌دهد.