دوچرخه‌سواری با تنها ۱۰ درصد بینایی

دوچرخه‌سواری با تنها ۱۰ درصد بینایی

اگه نتوانید ببینید چقدر می‌توانید دوچرخه سواری کنید؟ خاویز هاپکینز ۲۰ ساله می‌خواهد دوچرخه سوار حرفه‌ای کوهستان بشود. چشمهایش فقط ده درصد بینایی دارند. بعد از کشمکش‌های فراوان برای پیدا کردن شغل در بریتانیا او تصمیم گرفت علاقه‌اش به دوچرخه سواری رو جدی بگیرد و بعد از اینکه ویدیوهایی از خودش منتشر کرد، حامی مالی هم برایش پیدا شد.

گزارشی در این‌باره ببینید.