ماجرای زن فقیر روستایی در هند که برای ورزشکار شدن از هفت خوان رد شد

ماجرای زن فقیر روستایی در هند که برای ورزشکار شدن از هفت خوان رد شد

ورزشکار شدن برای بسیاری از زنان روستایی هند هنوز آرزویی دست‌نیافتنی است. در این میان داستان سریکا کاله که از میان فقر و محرومیت به کاپیتانی تیم ملی ورزش کوکوی هند رسید اعجاب‌آور است. کوکو ورزش گروهی سنتی در هند است. این زن روستایی با فقر و موانع دیگر جنگید و حالا الگویی شده برای بسیاری از ورزش‌دوستان دیگر.