جو فریزر درگذشت

جو فریزر درگذشت

جو فریزر، قهرمان سابق مشت زنی جهان پس از مبارزه ای کوتاه با بیماری سرطان کبد، در ۶۷ سالگی درگذشت. جو فریزر شهرت اش را بیشتر مدیون سه مسابقه خبرساز با محمدعلی کلی، قهرمان مشهور مشت زنی جهان، بود. او در سال ۱۹۷۱ با شکست محمدعلی، مسابقه معروف به "جنگ قرن" را برد. جو فریزر چهار بار قهرمان جهان شد. مسعود آذر نگاهی انداخته به زندگی حرفه ای او.