فوتبالیست‌ها می‌توانند روسری سر کنند

حق نشر عکس ISNA

هیئت بین‌المللی فوتبال، تنها نهاد دارای صلاحیت قانونگذاری در فوتبال، در مصوبه نهایی خود به بازیکنان اجازه داد با روسری موی خود را بپوشانند.

این قانون در صد و بیست و هشتمین نشست عمومی سالانه این هیات در زوریخ، به ریاست سپ بلاتر، به تصویب رسید.

این مصوبه تصریح می‌کند که پوشش سر باید با مجموعه لباس ورزشکار تطبیق داشته باشد، دارای برآمدگی نباشد و برای خود ورزشکار یا دیگران "خطر آفرین" نباشد.

پیش از به تصویب رسیدن این مصوبه، پوشش سر برای دو سال در مرحله آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت.

پیش از المپیک لندن، تیم ملی فوتبال زنان ایران در مرحله مقدماتی به دلیل بستن روسری از بازی مقابل تیم اردن منع شد. علت ممانعت تیم ایران از بازی مقابل اردن "خطرناک" بودن نوع پوشش بازیکنان این تیم عنوان شده بود.

این در حالی بود که تیم ایران در بازی‌های پیشین هم با پوشش سر حاضر شده بودند.

پیروان مذهب سیک در کانادا هم پیش از تصویب این قانون برای لغو ممنوعیت پوشش سر در مسابقات درخواست کرده بودند.

بحث بر سر رفع ممنوعیت پوشش سر پیش از این هم در هیات بین‌المللی فوتبال مطرح شده بود و این هیات موافقت خود را با لغو ممنوعیت این نوع پوشش اعلام کرده بود.

مطالب مرتبط