چرخی در شهر مانائوس

تیم های آمریکا و پرتغال، تا ساعتی دیگر، در مقابل هم قرار می گیرند تا کم و بیش تکلیف این گروه هم روشن شود. اگر این بازی با پیروزی آمریکا به پایان برسد، این تیم به مرحله بعد صعود میکند و پرتغال هم حذف میشود. فعلا همه چشم ها به ورزشگاه آرنا آمازونیا در شهر مانائوس دوخته شده. شهری در قلب آمازون. به همین مناسبت چرخی می زنیم در این شهر تا با وضعیتش، بیشتر آشنا بشیم.