پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چالش‌های برگزاری جام‌جهانی قطر در ۶۰ ثانیه

یک کمیته ویژه فدراسیون بین‌المللی فوتبال پیشنهاد کرده است که جام جهانی سال ۲۰۲۲ در قطر در فصل زمستان برگزار شود.

اجتناب از گرمای شدید هوای قطر در تابستان دلیل اصلی این پیشنهاد بوده است.

ماجرای پیشنهاد جدید برای برگزاری جام جهانی ۲۰۱۲ و حاشیه‌های آن را در این ویدئوی ۶۰ ثانیه‌ای ببینید.

تهیه‌کننده ویدئو: محمد مادی - بی‌بی‌سی جهانی.